Indtast nye betalingskortoplysninger

 
 Hvis dine betalingskort oplysninger ikke er valide, skal du:
 
Logge ind
 
 
Klikke på "Mine tilmeldinger" 
 
 
Klikker på dette billede og taste dine kortoplsyninger. hvis du har et udestående beløb vil dette blive trukket på kortet når du opdater.